Informilo de Januaro 2015

Numero 14, Januaro 2015

Kultura Esperanto por UN, “UN-Asocio por lingva komunumo,” festis sian unuan datrevenon

5 jan. “Esperanto por UN” (EUN), la nova organizaĵo de esperantistoj kiuj subtenas la laboron de Unuiĝintaj Nacioj, antaŭnelonge festis sian unuan datrevenon. La organizaĵo, kreita por atentigi la komunumon de parolantoj de Esperanto pri la laboro de UN, organizi agadon por antaŭenigi UN-on, kaj atentigi pri la lingva dimensio de internaciaj aferoj, travivis sukcesoplenan unuan jaron de funkciado, inkluzive de la jenaj atingoj:

  • Partopreno en aprilo 2014 en la Simpozio pri Lingvoj kaj Egaleco, organizita en Novjorko fare de la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvo-Problemoj (CED) kaj la Universitato de Hartford. Prezentiĝis referaĵoj pri pluraj temoj kiuj koncernis internacian evoluigon kaj lingvojn.
  • Informo-sesio pri UN por parolantoj de Esperanto kiuj ĉeestis la Universalan Kongreson de Esperanto en Bonaero en julio.
  • Partopreno, en tri-persona delegacio, en la Konferenco de Neregistaraj Organizaĵoj ĉe la sidejo de UN en Novjorko.
  • Daŭraj klopodoj por konvinki landajn Esperanto-asociojn aniĝi al la Asocio por Unuiĝintaj Nacioj en sia lando kaj lanĉi agadojn pri UN. Multaj landaj asocioj jam reagis favore al tiu peto.

“Konsideru nin kiel Asocion por Unuiĝintaj Nacioj por parolantoj de Esperanto,” sugestis Profesoro Humphrey Tonkin kiam EUN fondiĝis. Tonkin, kiu reprezentas UEA en Novjorko, plue komentis: “Ni deziras mobilizi parolantojn de Esperanto subtene al la celoj kaj idealoj de UN.” Li atentigis pri la paragrafo en la statuto de UEA, kiu deklaras, ke “Bonaj internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj, tiaj, kiaj ili estas difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj aliaj internacie rekonataj instrumentoj, estas por la laboro de UEA esencaj kondiĉoj. Bonaj internaciaj rilatoj kaj respekto de homaj rajtoj, laŭ siaj difinoj en la Internacia Deklaro de Homaj Rajtoj kaj aliaj internacie agnoskitaj instrumentoj, estas esenciaj kondiĉoj por la laboro de UEA.” “Pro tiu aserto,” li diris, “estas tute nature, ke ni subtenu UN kaj ĝian graven laboron por homaj rajtoj je la plej larĝa senco.”

La prezidanto de Esperanto por UN estas Stefano Keller, reprezentanto de la Universala Esperanto-Asocio en Ĝenevo. Estraranoj estas Ileana Schrøder, prezidanto de la Dana Esperanto-Asocio, Michael Boris Mandirola, vicprezidanto de la junulara sekcio de UEA (TEJO), kaj Renée Triolle, reprezentanto de UEA ĉe Unesko. Ankaŭ d-ro Tonkin estas estrarano.

La organizaĵo havas du honorajn prezidantojn, kiuj estas konataj parolantoj de Esperanto: Juĝiston Giuliano Turone (Italio), kaj Profesoron Rafaela Urueña Alvarez (Hispanio). Profesoro Urueña, fakulo pri la juro de EU, estas profesoro de internacia juro kaj internaciaj rilatoj ĉe la Universitato de Valladolid. Ŝi verkis librojn kaj artikolojn pri la protektado de la naturmedio kaj la juro de la maro kaj estas inter la fondintoj de la Instituto por Eŭropaj Studoj ĉe la Universitato de Valladolid. Inter tiuj verkoj estas la esperantlingva libro Eŭropa Unio, paŝon post paŝo (2014).

D-ro Giuliano Turone estis dum multaj jaroj esplorjuĝisto kies aparta fako estis mafiaj krimoj. Li poste rolis kiel prokuroro ĉe la Internacia Krima Tribunalo por la Iama Jugoslavio en Hago kaj kiel juĝisto de la Ĉefkortumo de Kasacio, la kortumo de lasta rimedo de la itala juro-sistemo. Li instruis ĉe la Katolika Universitato de Milano, kaj verkis plurajn jurajn manlibrojn. Li aparte interesiĝas pri homaj rajtoj. Lia retejo Dante Poliglotta (http://www.dantepoliglotta.it/eo/) estas vaste konsultata de literaturamantoj.

Oficejo de Universala Esperanto-Asocio ĉe Unuiĝintaj Nacioj:
777 United Nations Plaza, New York, NY 10017.
212-687-7041

www.esperantoporun.org