Adopto de la Celoj por Daŭripova Evoluigo

La filmeto elmontras diversajn homojn kiuj diras la 17 Celojn por Daŭripova Evoluigo por la jaroj 2015-2030, kiujn la Unuiĝintaj Nacioj adoptis je septembro, 2015. La celojn tradukis Humphrey Tonkin kunlabore kun Mark Fettes, Brian Moon, kaj Istvan Ertl.

Humphrey Tonkin, la Reprezentanto de UEA ĉe UN-Novjorko, skribis jene pri ĉi tiuj 17 gravaj UN-aj celoj, kiuj estas subtekstigataj en ĉi tiu video: “Estas nenia dubo, ke, unuflanke, la temo dauripova evoluo restos kerna demando por UN en la estonteco kaj ke la Celoj estas en multaj rilatoj paralelaj al la gvidaj principoj de la esperantistoj, sed ke, aliflanke, la Celoj ne rekonas la gravecon de la lingva dimensio. Unuflanke ni subtenu tiujn Celojn kaj kunlaboru en ilia realigo; aliflanke ni ne perdu okazon atentigi pri tio, ke sen demokrateco lingva oni ne povas dudirekte dialogi kun multaj el la homoj celataj de la Celoj.”

La 17 Celoj estas haveblaj ĉe:
https://eo.wikipedia.org/wiki/Celoj_por_Da%C5%ADripova_Evoluigo

(La filmeton subtekstigis Scott Turton)