Informiloj

Jen la aktualaj numeroj de niaj informiloj en Esperanto, kaj arkivo de antaŭaj numeroj.
Informiloj en la angla  –  Informiloj en la franca

Informilo 33 – Marto 2018

 • Deklaro de Universala Esperanto-Asocio okaze de la
  Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21 februaro 2018
 • UEA organizis trejnan seminarion por UN-reprezentantoj en Novjorko
 • Deklaro de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Tago de Holokaŭsta Memoro
 • La dana asocio por UN emfazis lingvajn homrajtojn
 • Simpozio pri multlingvismo en internaciaj organizaĵoj kaj internacia kunlaboro okazos la 10-an kaj 11-an de majo

Informilo 32 – Januaro 2018

 • Memorigo okaze de la Internacia Tago por Toleremo
 • Parizo: La Zamenhofa Jaro 2017 atingis sian kulminon
 • La Kuriero en Esperanto aprezata
 • Novjorko: Bruklino Festas la Zamenhofan Jaron
 • Romo: Ekspozicio kaj kolokvo honore al Zamenhof
 • Kuracista promeso nun legebla en Esperanto
 • Reprezentanto de UEA alparolis la plenan sesion de la 39-a Ĝenerala Konferenco de Unesko

Informilo 31 – Novembro 2017

 • 24 oktobro: Tago de Unuiĝintaj Nacioj
 • UN-Reprezentanto de UEA alparolis la tradukan servon de Unuiĝintaj Nacioj
 • Premio Italio Homaj Rajtoj 2017 aljuĝita al Itala Esperanto-Federacio
 • Unuiĝintaj Nacioj kaj tradukado
 • Prelego Soros, 10 novembro, pritraktos Esperantan eldonadon
 • 39a Ĝenerala Konferenco de UNESKO en Parizo
 • Fina ceremonio de jaro Zamenhof en UNESKO la 11an de decembro

Informilo 30 – Septembro 2017

 • Unesko-Kuriero nun ankaŭ en Esperanto
 • UEA nomis du novajn membrojn al sia Honora Patrona Komitato
 • UEA gratulis al UN pro enkonduko de gestolingva interpretado
 • Daŭripova turismo estis la temo de la ĉi-jara Universala Kongreso de Esperanto
 • Portugalio, Finnlando kaj Kanado: Celoj de la tri venontaj Universalaj Kongresoj de Esperanto
 • Kongresanoj diskutis korean reunuiĝon kun sudkoreaj parlamentanoj – en Esperanto kaj korea
 • Prelegoj Soros, 13 oktobro, 10 novembro, pritraktos Esperanton

Informilo 29 – Julio 2017

 • Simpozio memorigis ke malatento al lingvaj diferencoj obstaklas la Celojn por Daŭripova Evoluigo
 • Germana fakulo priskribis persekutadon de Esperanto-parolantoj sub Hitler kaj Stalin
 • Reprezentanto de Universala Esperanto-Asocio atentigis: “Ni lertas decidi la sorton de aliuloj, sed ne tiel lertas unue aŭskulti ilin”
 • Londona konferenco diskutis la ekaperon de lingvopolitiko de Unuiĝintaj Nacioj
 • Slovaka ambasadoro raportis pri lingvopolitika deklaro emfazante la bezonon de lingva justeco kaj nediskriminacio
 • TEJO partoprenis Internacian Forumon en Rijad (Saùda Arabio)

Informilo 28 – Majo 2017

 • La vivoverko de Zamenhof daŭre inspiras, 100 jarojn post lia morto
 • Al ĉiuj UN-funkciuloj, misioj, neregistaraj organizaĵoj: Ni invitas vin!
  Simpozio pri la Celoj por Daŭripova Evoluigo kaj atingo de vundeblaj homgrupoj, 11-12 majo
 • Sekvos la simpozion prelego pri persekutado de esperantistoj sub Hitler kaj Stalin

Informilo 27 – Marto 2017

 • Lingvoj kaj la Celoj por Daŭripova Evoluigo: Simpozio emfazos vundeblajn homgrupojn
 • Mesaĝo de UEA okaze de Internacia Virina Tago
 • Preparoj antaŭeniras por Seula renkontiĝo
 • Esperanto en Sovetunio estos la temo de estontaj aranĝoj en Novjorkurbo
 • TEJO ĉe Ekosok: Rekoni la valoron de la junularo
 • Esperantistoj funebras la morton de la evoluiginto de Pinjina skribsistemo
 • En Tanzanio okazis la Sesa Afrika Kongreso de Esperanto

Informilo 26 – Januaro 2017

 • Du novaj Esperanto-retejoj informas pri Unuiĝintaj Nacioj
 • Ni invitas vin viziti la retejon kaj esplori ĝian enhavon.
 • Grava nova libro: Fundamento de la homaj rajtoj
 • Deklaro de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Tago de Homaj Rajtoj
 • Esperantista junulara organizaĵo TEJO ekgvidas kunordigan strukturon pri tutmonda junularo
 • Novjorka prelegserio omaĝe al Tivadar Soros daŭras en la jaron 2017
 • Nova retejo de E@I pri la Manifesto de Prago

Informilo 25 – Novembro 2016

 • Novjorka prelegserio omaĝos al Tivadar Soros, esperantisto
 • Esperanto ĉe la Monda Socia Forumo, Montrealo
 • Temo de la venontjara Universala Kongreso de Esperanto: Daŭripova turismo

Informilo 24 – Septembro 2016

 • Prezidanto Fettes: “Niaj kongresoj pruvas la potencon de lingvo neŭtrale homa por transponti la barojn, kiuj dividas nin.”
 • UEA funebras la forpason de gvida pledanto por Esperanto, Nobel-premiito
 • Kongresanoj: “La strebado al lingva justeco estas aspekto de pli larĝa, plurkampa lukto cele al socia justeco kaj homaj rajtoj por ĉiuj”
 • Konferenco traktis lingvan komunikadon en la Eŭropa Unio
 • Forumo alvokis al interreligia agado
 • Aktiva somero: La UEA-oficejo ĉe UN kiel vera abelujo
 • Interveno ĉe UN en Ĝenevo

Informilo 23 – Julio 2016

 • Internacia NRO-Konferenco Kunvenis en Koreio: “Nun ĉio dependas de la NROj”
 • Lingvo kaj Rifuĝintoj: Urga demando de lingva justeco
 • Simpozio: Necesas desuba lingva komunikado, ne nur desupra, en planado kaj atingado de la Celoj por Daŭripova Evoluigo

Informilo 22 – Majo 2016

 • Lingva Simpozio Traktis la Celojn por Daŭripova Evoluigo
 • Mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Internacia Tago de Familioj 2016 proklamita de Unuiĝintaj Nacioj, 15 majo 2016
 • Agado en Novjorko

Informilo 21 – Marto 2016

 • Universala Esperanto-Asocio markas Internacian Tagon de la Gepatra Lingvo
 • Universala Esperanto-Asocio Aŭspicianto de Sesio pri Edukado de Rifuĝintoj
 • Simpozio pri Lingvo kaj la Celoj por Daŭripova Evoluigo

Informilo 20 – Januaro 2016

 • Universala Esperanto-Asocio sin esprimas pri lingvaj rajtoj
 • Chuck Smith deklariĝis “Esperantisto de la Jaro”: 200,000 lernantoj de Esperanto per Duolingo
 • La starpunkta deklaro de UEA pri la Celoj por Daŭripova Evoluigo kritikas la mankon de atento al lingvoj
 • Preterlasi neniun: Garantii atenton al fragilaj grupoj en la Tagordo 2030 por Daŭripova Evoluigo

Informilo 19 – Novembro 2015

 • Celoj por Daŭripova Evoluigo: Universala Esperanto-Asocio promesis sian subtenon
 • La Celoj por Daŭripova Evoluigo tradukiĝis en Esperanton kaj distribuiĝis tutmonde
 • Universala Esperanto-Asocio festis la 70-an jubileon de Unuiĝintaj Nacioj
 • Unesko denove rekonis Zamenhof, iniciatinto de Esperanto
 • Esperanto-junulara organizaĵo estis reelektita al ICMYO
 • Internacie konata juristo estis elektita al la Honora Patrona Komitato de UEA

Informilo 18 – Septembro 2015

 • La 100-a Universala Kongreso de Esperanto akceptis rezolucion direktitan al Unesko
 • Simpozio retrorigardis al Esperanto kaj Unesko

Informilo 17 – Julio 2015

 • Internacia renkontiĝo debatis pri lingvo kaj ekskludo
 • Preparoj por la 100-a Universala Kongreso de Esperanto antaŭeniras en Lillo, Francio; Oni antaŭvidas kelkajn kunsidojn pri temoj kiuj rilatas al UN

Informilo 16 – Mayo 2015

 • Kunveno prilumis nuklean malarmadon
 • La simpozion de UEA kaj CED oni dediĉos al la memoro de Joshua Fishman

Informilo 15 – Marto 2015

 • Studgrupo pri Lingvoj ĉe Unuigintaj Nacioj planas simpozion en majo 2015
 • Lastatempa partopreno en UN-kunsidoj
 • Esperanto denove inter la novaĵo

Informilo 14 – Januaro 2015

 • Kultura Esperanto por UN, “UN-Asocio por lingva komunumo,” festis sian unuan datrevenon

Informilo 13 – Novembro 2014

 • Pollando nomis Esperanton parto de sia Nemateria Kultura Heredaĵo
 • La usona gazetaro atentas pri Esperanto dank’ al nia ĉeesto en Novjorko!
 • TEJO, la junulara sekcio de UEA, estas rekonata kiel signifa rolanto en internaciaj aferoj
 • Rusa universitato lanĉis Esperanto-kursojn

Informilo de Septembro 2014

 • Universala Kongreso aprobis rezolucion pri lingvo kaj daŭripova evoluo
 • UEA reprezentiĝis en la Konferenco de Neregistaraj Organizaĵoj, organizita en Novjorko de la Fako de UN pri Publika Informado
 • Fettes: UN devas fronti lingvajn demandojn

Informilo de Julio 2014

 • Artisto On Kawara, uzanto de Esperanto, mortis
 • UEA atentigis ĉe UN pri lingvaj rajtoj de indiĝenaj popoloj

Informilo de Majo 2014

 • Simpozio pri lingva egaleco pridemandis internacian praktikon
 • Universala Esperanto-Asocio Aljuĝis Stipendiojn por Studado de Terminologio
 • Pasportan Servon Revigligas la Junulara Sekcio de UEA, TEJO
 • La 99-a Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero Anoncis fakajn prelegojn

Informilo de Marto 2014

 • La Prezidanto de UEA prelegos ĉe lingva simpozio
 • La Ĝenerala Direktoro de Unesko festas Internacian Patrinlingvan Tagon en ok lingvoj – inkluzive Esperanton

Informilo 5 – Septembro 2013

 • 98-a Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko
 • E-USA kaj UNA-USA (Usona Asocio Pri Unuiĝintaj Nacioj)
 • Agado en Ĝenevo

Novaĵoj el Ĝenevo – Junio 2013

 • La komisiitoj de UEA Verena Graf kaj Stefano Keller partoprenis “Fakulan kunsidon pri la rajtoj kaj sekureco de religiaj minoritatoj” en la ĉefa Oficejo de la Alta Komisiito de UN pri Homaj Rajtoj en Ĝenevo.
 • Reprezentantoj de la asocio multe aktivas en la ĉefsidejo de UN
 • Esperanto Por UN invitas al kunlaboro
 • UEA en NRO-Konferenco de UNESKO
 • Mesaĝo de la ĝenerala sekretario okaze de La Tago De Homaj Rajtoj
 • UEA intervenis en Esperanto ĉe UN en Ĝenevo
 • Esperanto por UN invitas al kunlaboro
 • La ĝenerala sekretario salutis okaze de La Internacia Tago Por Toleremo, 16 novembro

Informilo 2 – Oktobro 2012

 • Universala Esperanto-asocio organizis seminarion pri Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESKO
 • Propono krei laborgrupon pri lingvo kaj Unuiĝintaj Nacioj
 • La ĝenerala sekretario mesaĝis okaze de La Internacia Tago de Paco

Informilo 1 – Oktobro 2011

 • Kopenhago: Unuiĝintaj Nacioj en La Universala Kongreso de Esperanto
 • Bonn: UEA aktivis ĉe UN-Konferenco
 • Vieno: Reprezentanto de UEA estas la nova prezidanto de La Viena Packomitato
 • Kiel kaj kial aliĝi al Esperanto por Unuiĝintaj Nacioj