Kiel UN laboras

En tiu ĉi paĝo vi trovos klarigojn pri la rilato inter UEA kaj la instancoj de Unuiĝintaj Nacioj, klarigon de la strukturo de UN, kaj aliajn informojn kiuj helpos al vi gajni bonan superrigardon de la laboro de UN.

La rilatoj inter UN kaj neregistaraj organizaĵoj

UEA estas en specialaj konsultaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj. Ĝi reprezentiĝas en multaj kunvenoj de UN kaj flegas kontaktojn kun la landaj UN-misioj.

Internaciaj neregistaraj organizaĵoj (NROj) povas formale ligiĝi kun Unuiĝintaj Nacioj per du vojoj:

  1. La Ekonomia kaj Socia Konsilio (Ekosok) de UN kunlaboras kun multaj NROj. Ĝi havas tri nivelojn de kunlabora statuso. Laŭ ĝia retejo, “La bazo de la konsultaj rilatoj inter Unuiĝintaj Nacioj kaj neregistaraj organizaĵoj estis prezentita en la mezaj 1990aj jaroj post detala interregistara superrigardo, kiu finiĝis per Ekosok-Rezolucio 1996/31. Tiu rilato estas la ĉefa vojo per kiu Ekosok ricevas kontribuojn de NROj en siaj debatoj en publikaj kunvenoj kaj en siaj subsidiaraj strukturoj, kaj ankaŭ en internaciaj konferencoj de UN kaj ties preparaj strukturoj…  [La NROj] havas certajn privilegiojn por meti temojn en la tagordon de Ekosok kaj ĝiaj subsidiaraj strukturoj; ili rajtas ĉeesti kunsidojn, kie ili povas prezenti skribajn atestojn kaj fari perbuŝajn prezentojn al registaroj.”

    Ekzistas tri kategorioj de tiaj konsultaj rilatoj: Grandaj NROj kies laboro larĝe interrilatas kun tiu de UN havas Ĝeneralajn Konsultajn Rilatojn. NROj kies laboro estas malpli rekte ligita al la laboro de UN havas Specialajn Konsultajn Rilatojn. En tria kategorio estas tiuj NROj kiuj troviĝas Sur la Listo de Ekosok. UEA troviĝas en la kategorio de Specialaj Konsultaj Rilatoj. Ĉiuj NROj devas submetiĝi al rigora esplorprocedo por esti rekonataj de Ekosok, kaj resti en aktiva kunlaboro.

  2. La Fako pri Publikaj Rilatoj (DPI) de UN, kies oficejo troviĝas en Novjorko, rekonas tiujn NROjn kiuj pretas helpi per disvastigo de informoj pri UN tra la mondo. Nuntempe, 1.300 NROj formale rilatas kun DPI, inter ili ankaŭ UEA. DPI organizas regulajn informkunvenojn por NROj, kaj ankaŭ jaran konferencon (en 2016 ĝi okazis en Koreio; UEA estis reprezentata per dupersona delegacio). Ĝia informejo estas malferma al NROj, kaj ĝi faciligas formiĝon de partnerecoj inter UN kaj NROj pri komune interesaj aferoj.

La NROj en rilato kun Ekosok havas propran organizaĵon, CoNGO (Konferenco de Neregistaraj Organizaĵoj), en kiu ankaŭ UEA membras. UEA estas ankaŭ membro de la Komitato de CoNGO pri Edukado, Lernado kaj Alfabetigo, kiu laboras ĉefe en Novjorko, kaj la Komitato pri Paco, kiu laboras ĉefe en Vieno.  La NROj ligitaj al DPI ankaŭ havas sian komitaton, kun kiu UEA aktive kunlaboras.
Kun Unesko UEA havas oficialan ligon en la kategorio de operaciaj rilatoj. UEA reprezentiĝas en kunsidoj de Unesko kaj ofte povas konsili aŭ kunlabori pri komune interesaj demandoj.

Lingvoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj

La nunaj oficialaj kaj laboraj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj estas:

  • angla
  • araba
  • ĉina
  • franca
  • hispana
  • rusa

La lingvaro ŝanĝiĝis kelkajn fojojn ekde la iniciatiĝo de UN.
Lernu pli pri la historio de lingvoj ĉe UN

La strukturo de UN kaj ĝiaj labororganoj