Subtenu Nin

Fariĝu volontulo

Ni serĉas helpon de volontuloj kiuj pretas, ekzemple,

 • traduki dokumentojn el la angla aŭ franca kaj inverse
 • disvastigi informojn pri nia laboro en la propraj landoj kaj rondoj
 • verki artikolojn pri la laboro de UN por la Esperanto-gazetaro kaj por sociaj medioj
 • kompili kaj redakti niajn informilojn
 • reprezenti siajn landajn asociojn en Asocioj pri UN
 • serĉi kunlaboron kun aliaj neregistaraj organizaĵoj kun celoj similaj al niaj
 • reprezenti nin en aranĝoj de UN kiuj okazas en diversaj mondopartoj
 • kunordigi nian agadon ĝenerale

Sendu retpoŝtmesaĝon al ni por esprimi vian interesiĝon

Ekaktivu en via propra lando

 • Via landa asocio povus fariĝi kunlaboranto de la vialanda Asocio pri Unuiĝintaj Nacioj
 • Ĝi povus fariĝi aktiva pledanto al via registaro kaj viaj parlamentaj reprezentantoj pri la aferoj de UN
 • Ĝi povus instigi instruadon pri UN en vialandaj lernejoj

Pliaj informoj estas troveblaj ĉe la retejo de la Monda Federacio de Asocioj pri UN, wfuna.org, aŭ ĉe la retejo de la vialanda Asocio pri UN (tiaj asocioj ekzistas en la plimulto de membraj ŝtatoj de UN).

Subtenu nin finance

Estas multekoste prizorgi niajn rilatojn kun UN kaj Unesko. Nia laboro dependas de la financaj kontribuoj de malavaraj esperantistoj. Por kio ni bezonas financan helpon? Jen kelkaj ekzemploj:

 • pretigi dokumentojn por dissendo al UN-instancoj
 • pagi aliĝkotizojn kaj aliajn kostojn por ĉeesti kunsidojn kaj konferencojn dise tra la mondo
 • kovri la lupagon kaj telefonajn kostojn de nia Novjorka oficejo
 • subteni kunvenojn kaj simpoziojn kiujn ni kunvokas por UN-personaro kaj aliaj

Akceptas viajn donacojn,